โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก

 • MONO-90W และ PLOY-90W

  MONO-90W และ PLOY-90W

  ปริมาณต่อพาเลท:40

  ขนาดพาเลท MONO-90W (มม.):L697×Wl,110 × H988

  MONO-90W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:241.6 กก

  MONO-90W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:291.6 กก

  PLOY-90W ขนาดพาเลท (มม.):L697 × Wl,110 × Hl,074

  PLOY-90W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:266.8 กก

  PLOY-90W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:316.8 กก

 • MONO-80W และ PLOY-80W

  MONO-80W และ PLOY-80W

  ปริมาณต่อพาเลท:40

  ขนาดพาเลท MONO-80W (มม.):L697×Wl,110 × H861

  MONO-80W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:204.4 กก

  MONO-80W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:254.4 กก

  PLOY-80W ขนาดพาเลท (มม.):L697 × Wl,110 × H827

  PLOY-80W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:225.6 กก

  PLOY-80W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:275.6 กก

 • MONO-60W และ PLOY-60W

  MONO-60W และ PLOY-60W

  ปริมาณต่อพาเลท:40

  ขนาดพาเลท MONO-60W (มม.):L,110×W624× H827

  MONO-60W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:167.6 กก

  MONO-60W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:217.6 กก

  PLOY-60W ขนาดพาเลท (มม.):L661 × Wl,110 × H827

  PLOY-60W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:184 กก

  PLOY-60W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:234 กก

 • MONO-40W และ PLOY-40W

  MONO-40W และ PLOY-40W

  ปริมาณต่อพาเลท:80

  ขนาดพาเลท MONO-40W (มม.):L697×Wl,110×H928

  MONO-40W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:216 กก

  MONO-40W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:266 กก

  PLOY-40W ขนาดพาเลท (มม.):L697 × Wl,110 ×H998

  PLOY-40W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:244 กก

  PLOY-40W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:294 กก

 • MONO-50W และ PLOY-50W

  MONO-50W และ PLOY-50W

  ปริมาณต่อพาเลท:40

  ขนาดพาเลท MONO-50W (มม.):L697×Wl,110×H649

  MONO-50W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:142.8 กก

  MONO-50W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:192.8 กก

  PLOY-50W ขนาดพาเลท (มม.):L697 × Wl,110 × H687

  PLOY-50W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:156.4 กก

  PLOY-50W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:206.4 กก

 • MONO-100W และ PLOY-100W

  MONO-100W และ PLOY-100W

  ปริมาณต่อพาเลท:40
  ขนาดพาเลท MONO-100W (มม.):L944 × Wl,110 × H827
  MONO-100W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:266.4 กก
  MONO-100W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:316.4 กก
  PLOY-100W ขนาดพาเลท (มม.):Ll,038 × Wl,110 × H827
  PLOY-100W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:294.4 กก
  PLOY-100W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:344.4 กก
 • MONO-120W และ PLOY-120W

  MONO-120W และ PLOY-120W

  ปริมาณต่อพาเลท:35

  MONO-120W ขนาดพาเลท (มม.):L,049 × Wl,150 × H827

  MONO-120W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:312.55 กก

  MONO-120W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:362.55 กก

  PLOY-120W ขนาดพาเลท (มม.):L,150 × Wl,156 × H827

  PLOY-120W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:345.45 กก

  PLOY-120W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:395.45 กก

 • MONO-3W และ PLOY-3W

  MONO-3W และ PLOY-3W

  จำนวนต่อพาเลท:900

  ขนาดพาเลท (มม.):L860 x W1,062 x H721

  น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:342 กก

  น้ำหนักรวมต่อพาเลท:392 กก

 • MONO-160W และ PLOY-160W

  MONO-160W และ PLOY-160W

  ปริมาณต่อพาเลท:35

  ขนาดพาเลท (มม.):L1,150 ×W1,366 × H827

  น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:409.85 กก

  น้ำหนักรวมต่อพาเลท:459.85 กก

  PLOY-160W ขนาดพาเลท (มม.):L,150 × Wl,509 × H827

  PLOY-160W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:453.95 กก

  PLOY-160W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:503.95 กก

 • MONO-6W และ PLOY-6W

  MONO-6W และ PLOY-6W

  จำนวนต่อพาเลท:720

  ขนาดพาเลท MONO-6W (มม.):L,002×Wl,062×H721

  MONO-6W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:403.2 กก

  MONO-6W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:453.2 กก

  PLOY-6W ขนาดพาเลท (มม.):L,162 ×Wl,062 ×H721

  PLOY-6W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:468 กก

  PLOY-6W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:518 กก

 • MONO-12W และ PLOY-12W

  MONO-12W และ PLOY-12W

  จำนวนต่อพาเลท:720

  ขนาดพาเลท (มม.):L,434×Wl,062×H889

  น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:748.8 กก

  น้ำหนักรวมต่อพาเลท:798.8 กก

  PLOY-12W ขนาดพาเลท (มม.):L,414 ×Wl,062 ×Hl,009

  PLOY-12W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:871.2 กก

  PLOY-12W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:921.2 กก

 • MONO-20W และ PLOY-20W

  MONO-20W และ PLOY-20W

  ปริมาณ MONO-20W ต่อพาเลท:360

  ขนาดพาเลท MONO-20W (มม.):L,137×Wl,062×H860

  MONO-20W น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท:576 กก

  MONO-20W น้ำหนักรวมต่อพาเลท:626 กก

  PLOY-20W ปริมาณต่อพาเลท:240

  PLOY-20W ขนาดพาเลท (มม.):L842 × Wl,062 × H860

  PLOY-20W ขนาดพาเลท (มม.):424.8 กก

  PLOY-20W ขนาดพาเลท (มม.):474.8 กก