โครงการ

โรงไฟฟ้าบรรเทาความยากจนในหมู่บ้าน 1.5 เมกะวัตต์ในประเทศไทย

20180909092857422

โครงการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5KW ในออสเตรเลีย

2

สถานีไฟฟ้าที่อยู่อาศัย 5KW ในออสเตรเลีย

20180909195931221

6.6kw ระบบ Pv บนชั้นดาดฟ้าที่อยู่อาศัยในอังกฤษ

3

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 150kw ในประเทศกัมพูชา

4

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้า 160KW ในเวียดนาม

5

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 170 KW ในเมืองเจ้อเจียง ประเทศจีน

6

เมืองจินหัว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน โครงการบรรเทาความยากจน 1.5 เมกะวัตต์

7