โครงการ

โรงไฟฟ้าบรรเทาความยากจนหมู่บ้าน 1.5MW ในประเทศไทย

20180909092857422

โครงการเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ขนาด 5KW ในออสเตรเลีย

2

สถานีพลังงานที่อยู่อาศัย 5KW ในออสเตรเลีย

20180909195931221

6.6kw Pv System Residential Rooftop ในอังกฤษ

3

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 150 กิโลวัตต์ในกัมพูชา

4

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 160KW ในเวียดนาม

5

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 170 กิโลวัตต์ในเจ้อเจียง ประเทศจีน

6

เมืองจินหัว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน โครงการบรรเทาความยากจน 1.5MW

7